• נשיאות והנהלה

    בראש ההנהלה עומד נשיא להב. ההנהלה אחראית על ניהול ענייניה השוטפים של להב ומופקדת על ביצוע החלטות המועצה והאסיפה הכללית.

    בהנהלה חברים חברי הנשיאות ונציגי הארגונים הנבחרים והיא מתכנסת אחת לחודש.


;