אורי בארי - סגן נשיא להב

יו"ר מרחב תל אביב בלשכת רואי החשבון, יו"ר ועדת תרבות ורווחה, 

יו"ר ועדת הקשר לעניין עסקים קטנים ובינוניים. תואר ראשון בכלכלה 

וחשבונאות ותואר שני במשפטים.