צירוף אוטומטי של עסקים קטנים למסלולי עו"ש מוזלים

בהמשך לשיתוף הפעולה שבין הפיקוח על הבנק בבנק ישראל ומספר פגישות שקיימו נציגי להב עם המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר בשנים האחרונות הודיעה סגנית המפקחת, הגב' עודדה פרץ, לנשיא להב באופן אישי בתאריך 1 לאוגוסט 2019 על כך שכלל העסקים הקטנים, לקוחות הבנקים ישראל, צורפו באופן אוטומטי למסלול עמלות עו"ש מוזל וקבוע שמותאם להם ויחסוך עד מאות שקלים לשנה לבית עסק. במכתב לנשיא להב ציינה סגנית המפקחת: "אנו מודים לך על שהצפת בפני הפיקוח את הצורך בנקיטת צעד אקטיבי על מנת להביא לכך שהעסקים הקטנים ייהנו מיתרונות שירות המסלולים".

מכתבה של סגנית המפקחת על הבנקים הגב' עודדה פרץ אל נשיא להב, עו"ד רועי כהן מיום 05.08.2019 מצורף כנספח למסמך זה.