תשלום הפיצויים לענף המסעדות ואולמות האירועים בעוטף עזה במסגרת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה עקיף)(תיקון), התש"פ– 2019

כפי שאושרו ב-20 בנובמבר 2019 בוועדת הכספים של הכנסת לאחר דיונים רבים בהובלת להב – לשכת ארגוני העצמאים על נציגיה ובהשתתפות עסקים מיישובי עוטף עזה.

ניירות עמדה מטעם להב לדיונים בנושא, מכתבים לקידום מעמדם של המסעדנים ובעלי האולמות ביישובי עוטף עזה וכן מכתבו של שר האוצר לפיצוי מסעדנים ובעלי האולמות בעוטף עזה ליו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני מיום 19.11.2019מצורפים כנספחים למסמך זה.