איגוד נהגי המוניות הארצי, החבר בלהב, במאבק נגד הרפורמה לשינוי תעריפי הנסיעה במוניות שהנהיג משרד התחבורה מיום 1.1.2020. להב מתייצבת לצד איגוד המוניות הארצי ותומכת במאבקו. בתוך כך, פנתה להב לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו בבקשה לבחון מחדש את יישום הרפורמה במתכונתה הנוכחית. הפנייה לראש הממשלה מובאת כאן לפניכם.

ט' בטבת התש"פ
6 בינואר 2020
לכבוד
חה"כ בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל

שלום רב,
הנדון: תמיכה במאבק איגוד נהגי המוניות
בשמה של להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (ע"ר), הריני מתכבד לפנות לכבודו על מנת להביע בפניך את תמיכתנו במאבק איגוד נהגי המוניות הארצי נוכח יישומה של רפורמת משרד התחבורה לשינוי תעריפי הנסיעה במוניות, כדלקמן:
1. להב לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (ע"ר) הוקמה בשנת 1983 במטרה לייצג, לקדם ולפעול למען מגזר העצמאים והעצמאיות, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. בלהב חברים 52 חברים ארגונים עצמאים וארגונים מקצועיים, המונים יחדיו למעלה מ – 200,000 עצמאים ועצמאיות. בין האיגודים החברים בלהב נמצא גם איגוד נהגי המוניות הארצי.
תכליתה של להב לפעול אל מול רשויות המדינה לקידום זכויות העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים וליצירת סביבה כלכלית ועסקית התומכת בצמיחתם ובהשאת פריונם וכפועל יוצא – בשגשוג המשק כולו.
2. אנו בלהב רואים לנכון להביע את עמדתנו בפני כבודו באשר לרפורמה לשינוי תעריפי הנסיעה במוניות שהנהיג משרד התחבורה החל מתאריך 01.01.2020.
3. דה יורה, על פי הצהרותיו של משרד התחבורה מטרתו של שינוי תחשיבי הנסיעה ברפורמה להביא לכך שמחירי הנסיעות הבין – עירוניות במונית יופחתו בכ-6.5% והנסיעות העירוניות יתייקרו בכ- 13%. את מטרות אלה ביקש המשרד להשיג בתמחיר שמבוסס על נוסחה אשר נקבעה על ידו. ככל הידוע לנו, נוסחת התמחיר החדשה לא נבחנה על מוניות בפועל אלא באמצעות סימולטורים המדמים את פעילותן, זאת על אף שהובטח לאיגוד עוד בשלבי גיבוש הרפורמה כי בטרם ייושמו אי אלו שינויי חישוב תמחיר, אלו יבדקו תחילה ב – 200 מוניות פעילות.
4. דה פקטו, בדיקות השפעת הנוסחה אשר בוצעו במוניות פעילות מלמדות אודות תוצאות שונות בתכלית מאלו שהוגדרו כמטרות הרפורמה, ויוצא מכך שבמקום להיטיב עם נהגי המוניות, גורעת הרפורמה לכאורה מכיסם של נהגי המוניות הכנסה בגובה עשרות אחוזים. משכך, עולה כי שיטת התמחיר החדשה משיגה מטרה הפוכה, ופוגעת לכאורה פגיעה משמעותית במטה לחמם של למעלה מ- 35,000 נהגי מוניות על משפחותיהם.
5. לפיכך, להב מגבה את מאבק נהגי המוניות ומתנגדת לכל פגיעה ביכולתם להתפרנס בכבוד, וקוראת לכבודו לבחון מחדש את יישום הרפורמה על מוניות בפועל ולא אך באמצעות סימולטורים, תוך שימת דגש רב לכך שפרנסתם של נהגי המוניות לא תפגע.


בברכה,

רועי כהן, עו"ד
נשיא להב

העתקים: גב' קרן טרנר אייל- מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מר יהודה בר אור – יו"ר איגוד המוניות הארצי