העלאת תקרת התשלום למדינה בכרטיסי אשראי

ביולי 2017 נכנסה לתוקפה העלאת תקרת התשלום  מ-10 אלף ₪ ל-35 אלף ₪ בעקבות פניות חוזרות ונשנות של להב אל עו"ד ורו"ח משה אשר, מנהל רשות המיסים.

מכתבו של נשיא להב, עו"ד רועי כהן למנהל רשות המיסים עו"ד ורו"ח משה אשרמיום 29.09.2016 ומכתב התשובה ממר מרדכי אלישע, סגן בכיר לחשב כללי במשרד האוצר מיום 06.11.2016 מצורפים כנספחים למסמך זה. כמו כן,מכתבו החוזר של עו"ד כהן למר אלישע מיום 14.05.2017 ומכתב התשובה מיום 06.07.2017 בגין הכשרת המהלך על ידי משרד האוצר מצורפים כנספחים למסמך זה.