עו"ד רועי כהן נשיא להב: "הדיון היום בועדת הכלכלה הוכיח את האנומליה ששוררת בקרב מקבלי ההחלטות באגף התקציבים באוצר.
לקצץ בעת הזו 250 מיליון ממנועי צמיחה של המשק כמו רשות ההשקעות, מענקי עידוד, הקמת איזורי תעסוקה, השקעה במפעלים בפריפריה זה לא נתפס.
דרשתי מיו"ר הועדה שבמשרד האוצר יבצעו מהר החלפת דיסקט ויפסיקו לראות בציבור העצמאים והעסקים הוצאה אלא כהשקעה שמניבה תשואה של 300% בפרק זמן קצר וזאת עפ"י מחקרים ויש לנו את ניסיון משבר הקורונה, שהעסקים הקטנים היו מנועי הצמיחה של המשק שהביאו לכך שבשנת 2022 היו עודפי גבייה של 30 מיליארד שקל.
משרד האוצר חייב להכניס בתקציב 2024 שורה של צעדים שיגדילו את תזרים המזומנים של העסקים: פחת מואץ, הכרה בהוצאות של רכב עבודה, וקיזוז הפסדים לאחור.
לעסקים צריך לאפשר תזרים כספי והמדינה לא יכולה לעמוד מנגד ובוודאי זה לא הזמן לעצור תקציבי צמיחה במשרד הכלכלה.
פשוט פוגעים בפוטנציאל הצמיחה של המשק בישראל.״