ממשיכים להלחם למען העצמאים!
נמשיך לדרוש צדק ופיצוי בזמן אמת ולהפסיק לקפח את העצמאים החלשים העוסקים הפטורים.