בתכנית ׳האזרח גואטה׳ בכאן, עו״ד רועי כהן נשיא להב אמר את הדברים הבאים: ״מדינת ישראל חייבת לתת מענה לציבור המילואימניקים העצמאים ולא להפקיר אותם לגורלם מול שכירויות, הלוואות, מלאים ומיסים.
אני שמח שידידי יגאל גואטה העלה את הנושא לסדר היום הציבורי ואני דורש מבנק ישראל והמפקח על הבנקים להיכנס לאירוע בדחיפות.
לא יתכן שיחזירו צ'קים לחיילי מילואים עצמאים בצו 8.
באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות, שאנשים שמחרפים את נפשם למען בטחוננו חשים פחד כלכלי משתק יותר מאשר המלחמה בחזית.״