העלאת תקרת התשלום למדינה בכרטיסי אשראי

העלאת תקרת התשלום למדינה בכרטיסי אשראי ביולי 2017 נכנסה לתוקפה העלאת תקרת התשלום  מ-10 אלף ₪ ל-35 אלף ₪ בעקבות פניות חוזרות ונשנות של להב אל עו"ד ורו"ח משה אשר, […]

הכנסת מאגדים לשוק סליקת כרטיסי האשראי  

הכנסת מאגדים לשוק סליקת כרטיסי האשראי במסגרת דיוני החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז– 2017 – בשנת 2017 נכנס לתוקף החוק להגברת התחרות בענף הבנקאות […]

חוק להסדרת תחום הלוואות והשקעות המונים (P2P)

חוק להסדרת תחום הלוואות והשקעות המונים (P2P)– להב עמלה בעבודה מאומצת יחד עם הרשות לניירות ערך במסגרת ועדת הרפורמות של הכנסת בנושא והצליחה להביא להכנסת סעיף הקובע כי עסקים קטנים […]

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים תיקון 34 לחוק הנקרא גם "רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי" נוגע בעיקר לתהליך של הגשת הבקשה וקבלת הרישיון. כשמו כן הוא – קובע מסלולי רישוי דיפרנציאלים עבור […]

חוק מוסר התשלומים

חוק מוסר התשלומים החוק אושר בחודש מרץ 2017 במליאת הכנסת ונכנס לתוקף ב-1 ביולי 2017. משמעות החוק היא שמדינת ישראל והרשויות המקומיות ישלמו לספקים ונותני שירותים בשוטף פלוס 30, או […]

פנסיה חובה לעצמאים

פנסיה חובה לעצמאים לאחר מאבק של שנים ועוד חודשים ארוכים של מו"מ אושר בכנסת בחודש דצמבר האחרון, במסגרת חוק ההסדרים, מודל החיסכון לפנסיה לעצמאים הכולל גם אפשרות למשיכת מענק בעת […]

תגמולים מוגדלים לעצמאים המשרתים במילואים

תגמולים מוגדלים לעצמאים המשרתים במילואים אישור תוספת של 25% לתגמולי עצמאים משרתי שירות מילואים בהסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה בעלות 17 מיליון שקלים מדי שנה, […]

העדפת עסקים קטנים במכרזים ממשלתיים

העדפת עסקים קטנים במכרזים ממשלתיים לפי החוק שאושר עסקים קטנים ובינוניים יהיו פטורים מדמי השתתפות שעלותם נאמדת ב-15 מיליון שקל בשנה רק במשרדי הממשלה ועוד מיליונים רבים בגופים הסטטוטוריים ובראשויות […]