רישוי
עסקים

״כשליש מהעסקים העצמאיים בישראל מחוייבים בהוצאת רישיון עסק על פי חוק״

רישוי עסקים

 • כשליש מהעסקים העצמאיים בישראל מחוייבים בהוצאת רישיון עסק על פי חוק.
  על אף שמדובר בחובה חוקית החלה על בעל העסק, לא קל לגלות אילו עסקים נדרשים בהוצאת רישיון והאם העסק שלך עונה להגדרה הזו. 
 • תהליך הוצאת רישיון עסק אורך זמן רב, כרוך בעלויות גבוהות ודורש התעסקות עם בירוקרטיה רבה. עקב כך, נוצרות במהלכו בעיות רבות שגורמות לעסקים לגיטימיים לפעול ללא רישיון או לקבל סירובים שאינם מוצדקים בהכרח. 
 • בניסיונות לפשט ולזרז את תהליך הוצאת הרישיונות נקבעו מספר רפורמות וכתוצאה מהן הוגדרו מסלולי רישוי מהיר והקלות. במאמר זה אגדנו את המידע הנדרש לבעלי עסקים לצורך הוצאת הרישיון והתמודדות עם בעיות הקשורות לרישוי העסק שלהם.

מהו רישיון עסק?

בחוק רישוי עסקים נקבעה החובה להוציא רישיון עסק לכ-200 סוגי עסקים שונים.
החוק נועד להבטיח שמירה על הציבור והסביבה ומטרותיו מוגדרות בסעיף 1 לחוק.
 1. שמירה על איכות נאותה של הסביבה.
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 3. שמירה על בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים (העברתם לבני אדם) ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 5. שמירה על בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
 6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

אילו עסקים צריכים להוציא רישיון עסק?

לא כל עסק נדרש להוציא רישיון. צו רישוי עסקים מפרט את רשימת כל העסקים החייבים להוציא רישיון עסק לפי חלוקה ל 10 קטגוריות עיקריות.
סוגי העסקים נקראים "פריטי רישוי".

קבוצה 1

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה.

קבוצה 2

דלק
ואנרגיה.

קבוצה 3

חקלאות
ובעלי חיים

קבוצה 4

מזון

קבוצה 5

מים
ופסולת

קבוצה 6

מסחר
ושונות

קבוצה 7

עינוג ציבורי,
נופש וספורט

קבוצה 8

רכב
ותעבורה

קבוצה 9

שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

קבוצה 10

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

בצו רישוי עסקים ניתן למצא את מספר העסק (מספר פריט הרישוי), שם ותיאור העיסוק, אישורים של אילו גורמים ארציים נדרש כדי לקבל רישיון ("נותני אישור"), האם ניתן להוציא רישיון בהליך מזורז, לכמה שנים יינתן רישיון העסק, חוקים נוספים שיש לקבל רישוי לפיהם כתנאי לקבל רישיון עסק ("חיקוק אחר"). להרחבה: איך קוראים את צו רישוי עסקים?

איפה ניתן לקבל מידע חיוני להוצאת רישיון העסק?

 1. מפרטים אחידים ורשותיים –
  החוק מחייב את "נותני האישור" לפרסם את דרישותיהם מכל סוגי עסק ("מפרטים אחידים"), וגם את הרשות המקומית שבה נמצא העסק לפרסם את דרישותיה ("מפרטים רשותיים"). עד לינואר 2023 פורסמו מפרטים אחידים ל 75 סוגי עסקים. לצפייה במפרטים האחידים באתר משרד הפנים.
 2. פרסומים באינטרנט –
  משטרת ישראל ורשות הכבאות וההצלה פרסמו באינטרנט את דרישותיהם מכל העסקים הטעונים רישיון. רישוי עסקים במשטרת ישראלרישוי עסקים באתר רשות הכבאות וההצלה. ניתן גם למצוא מידע רב באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה הרלוונטיים השונים.
 3. חוות דעת מקדמית –
  על פי חוק, ניתן להגיש לכל נותן אישור בקשה ל"חוות דעת מקדמית". נותן האישור מחוייב להשיב בתוך 30 יום מהן דרישותיו מהעסק הספציפי.
 4. אתר הרשות המקומית –
  לפנות לרשות המקומית בה ממוקם העסק (הן לרישוי עסקים והן להנדסה) ולקבל מידע.
 5. אתר רישוי עסקים, חוק הלכה ומעשה –
  האתר https://www.buslic.co.il/ מרכז מידע רב בתחום רישוי עסקים, ומאפשר לבנות צ'ק ליסט אישי לפני שפותחים עסק מזון, או עסק של טיפול לא רפואי בגוף האדם.

תוך כמה זמן ניתן לקבל רישיון עסק?

בחוק רישוי עסקים קיימים 4 מסלולי רישוי שונים והתקופה שתחלוף עד לקבלת הרישיון תלויה במסלול הרישוי של סוג העסק.

רישוי במסלול תצהיר

בעל העסק מגיש את כל המסמכים הנדרשים ומצהיר כי הוא מקיים את כל הדרישות לפי חוק ומקבל רישיון בתוך 21 יום.

רישוי במסלול מזורז א'

בעל העסק מגיש את כל המסמכים הנדרשים ומצהיר כי הוא מקיים את כל הדרישות לפי חוק ומקבל היתר מזורז בתוך 21 יום. את הרישיון הוא יקבל לאחר תקופת בדיקה של "נותני האישור".

רישיון במסלול מזורז ב'

בעל העסק יגיש את כל המסמכים הנדרשים ולאחר תקופת בדיקה של "נותני האישור", הוא יקבל היתר מזורז ולאחריו רישיון עסק.

מסלול רישוי רגיל

בעל העסק יגיש את כל המסמכים ויקבל רישיון לאחר שכל "נותני האישור" יאשרו הוצאת רישיון. נותני האישור מוגבלים בלוחות זמנים על פי חוק.

בהנחה שהעסק מקיים את כל הדרישות של נותני האישור והרשות המקומית, הרישיון יתקבל במועדים לפי מסלול הרישוי של סוג העסק.

מה הבעיות הנפוצות שנתקלים בהן
בהליך הוצאת הרישיון?

בקשה לרישיון עסק צריכה לעבור סדרה של אישורים מגורמים מאשרים שונים. חלק מגורמי האישור תלוייים בסוג העסק – יש עסקים שיצטרכו אישורים ממשרד הבריאות, החקלאות, ממשטרת ישראל ומרשות הכבאות לצורך פתיחתם ואחרים לא. בנוסף, הבקשה עוברת לאישורם של גורמים ברשות המקומית וספציפית לאישור המהנדס ( של העירייה, המוצעה המקומית או האזורית).

כתוצאה מריבוי הגורמים המאשרים, בעל העסק עלול לקבל סירוב לבקשת רישיון העסק או אישור בתנאים לא הגיונים לביצוע מבחינה טכנית או מבחינת עלות היישום שלהם. ברוב המקרים הקשיים יגיעו ממחלקת ההנדסה אשר מהווה חסם של כ- 30% מהבקשות לרישיון עסק.

במצב זה מביא עסקים רבים שרק ניסו לקדם את הוצאת רישיון העסק,  לסטטוס של עסק לא חוקי. כאן תוכלו לקרוא איך מתמודדים עם המצב. 

בשנים האחרונות ניסו לשנות את המצב וליצור הקלות תכנון ובניה שונות לרבות תיקון 110 לחוק התכנון והבניה. הבג"ץ שהוגש על ידי משרד עו"ד טלבי-גולדרט בשם להב, שמש כזרז לדיון בנושא במועצה הארצית לתכנון ובנייה לאחר יותר מ- 5 שנים מחקיקת תיקון 110 לחוק התכנון והבנייה, שהמליצה לאשר את התקנות לשינוי שימוש ללא הוצאת היתר לשימוש חורג, ולקיצור ההליך מ-180 ל-30 יום בלבד, כאשר הבקשה אינה מתייחסת למפעל תעשייתי, ואינה טעונת היתר בנייה או דורשת תוספת שטחים או שינוי פתחים. כמו כן, המועצה המליצה על צעדים להפחתת הנטל הרגולטורי, וקבעה כי עסקים טעוני רישוי לא יידרשו לאישור נוסף מטעם הגורמים המאשרים על מנת לקבל את אישור שינוי השימוש.

נכתב ע"י עו״ד נועה טלבי