ארגון מתווכי מקרקעין בישראל הוקם במטרה להוות בסיס לייצוג מלא של כל מתווכי ישראל מכל אזור ומכל חברה. הארגון יפעל בשקיפות מלאה באמצעות הנהלתו הארצית המורכבת ממייסדי הארגון הח”מ וכן 7 ראשי מחוזותן

טלפון: 

פקס:

מייל: 

כתובת:

אתר: