בשנים האחרונות הורחבו תחומי הפעילות, האחריות והביצוע של יועצי המס, שהפכו אותם לצומת המרכזית של המגזר העסקי. תופעה זו מחייבת את יועצי המס להיות בעלי ידע מקצועי נרחב, אמין ומקיף ביותר והכרת נושאים רבים ביותר , כדי לעמוד במטלות המוטלות עליהם.


המעורבות של יועצי המס, בולטת כיום בכל הליכי ההחלטות של הפירמות והעסקים העצמאיים, כולל ליווי וטיפול שוטף במגוון של נושאים והם נושאים גם באחריות הייעוץ והביצוע.


יועץ המס משמש כיום כתובת מרכזית, למגזר העסקי, אליה מתנקזות כל הבעיות המחייבות טיפול מקצועי, מקיף, אמין ואחראי מצד הנישומים הרואים בו בר סמכא בלעדי עבורם.


עדכון הידע המקצועי נעוץ בעובדה כי בשל השינויים התכופים והקיצוניים המתרחשים, חדשות לבקרים, במבנה המשפטי, הארגוני והתפעולי של המשק, והשינויים הרבים בחקיקה, בפקודת המיסים והתקנות, חייבים יועצי המס להיות מעודכנים בכל החידושים הללו , במטרה להעניק מענה הולם לנישומים.

טלפון:03-5608980

פקס: 03-5661573

דואר אלקטרוני: [email protected]

כתובת: גולדברג 4 תל-אביב, 61369

אתר: כניסה לאתר