ועדות להב

הוועדות המקצועיות של להב מורכבות מנציגי הארגונים החברים בלהב, ובהן מתקבלות המלצות להמשך מדיניות הלשכה.