הצעת חוק אספקת אשראי ספקים למוסדות המדינה שיזמה להב יחד עם ח"כ רוברט אילטוב שמוביל אותה אושרה בועדת שרים לעינייני חקיקה ובקריאה טרומית. להב יזמה את החוק במטרה להסדיר את מוסר התשלומים של מוסדות המדינה כלפי ספקיה. הצעת החוק מקודמת מאחר וכיום, רשויות המדינה מעבירות תשלומים באיחור רב לעסקים קטנים ובינוניים המספקות לה שירותים.

הצעת חוק אספקת אשראי ספקים למוסדות המדינה שיזמה להב יחד עם ח"כ רוברט אילטוב שמוביל אותה אושרה בועדת שרים לעינייני חקיקה ובקריאה טרומית. להב יזמה את החוק במטרה להסדיר את מוסר התשלומים של מוסדות המדינה כלפי ספקיה. הצעת החוק מקודמת מאחר וכיום, רשויות המדינה מעבירות תשלומים באיחור רב לעסקים קטנים ובינוניים המספקות לה שירותים.

מדובר בחוק הנועד להסדיר הסדרי תשלום על ידי מוסדות המדינה עבור הספקת שירותים, על ידי ספקים ונותני שירותים חיצוניים. מדובר בגופים כגון: המדינה, המל"ג, תאגיד מקומי, רשות מקומית, תאגיד ממשלתי, מערכת הביטחון, מועצה דתית, קופת חולים, מוסד להשכלה גבוהה, אשר אמורים לשלם עבור ביצוע עבודה.

נשיא להב, רו"ח אהוד רצאבי: "המצב כפי שהתנהל עד היום היה בעייתי ביותר. עסקים רבים נאלצו לספוג איחור של חודשים רבים בתשלום, ובמקרים מסוימים חולפת שנה שלמה מיום ביצוע
השירות / האספקה ועד הגעת התשלום, החוק שאושר היום יעשה סדר בנושא התשלומים ויקל על מגזר העצמאים בניהול ובמזעור הנזקים לעסק".

להב קידמה את החוק עוד במושב הקודם אך נוכח פיזור הכנסת לא עלתה לקריאה טרומית. התהליך להחלת החוק עוד ארוך אך אישורו היום הינו תחילת הדרך ותחושת אופטימיות לשינוי מקיף ויסודי שישפיע השפעה עצומה על העצמאים והעסקים ואנו מקווים להמשך התנהלות זאת גם בנושאים אחרים מצד הממשלה.

בימים שקדמו לדיון בוועדת השרים, קיבלנו תגובות רבות מעצמאים אשר פנו אלינו והביעו את תמיכתם וייחולם לאישור החוק.
הגיעו לאוזנינו סיפורים קשים אודות עסקים שהגיעו עד לכדי מצוקה עקב התנהלות משרדים ציבוריים אשר דוחים את מועד התשלום. מצב זה אינו תקין ומוביל לקריסת עסקים רבים.

אישור הצעת החוק של ח"כ רוברט אילטוב על ידי ועדת השרים לחקיקה מהווה הישג גדול לעצמאים ולבעלי העסקים הקטנים והבינוניים. מבחינתנו, זהו צעד ראשון להוכחת התנהלות ומחויבות מוסרית של הממשלה כלפי עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים בישראל. אנו רואים באישור החוק היום מסר מראש הממשלה ומשרי האוצר והכלכלה כי תמיכתם בעסקים הקטנים והבינוניים הינה הלכה למעשה ואינה רק רטוריקה פוליטית ואנו מברכים על כך ומקווים שנראה התקדמות מהירה בתהליך זה".

לכתבה שפורסמה לאחר אישור החוק-ynet