פעילות לרווחת ולקידום ושיפור מעמד וזכויות מפעילי חוגים ופעילויות העשרה במסגרות החינוך השונות לרבות קיום פעילות עסקית לצורך קידום המטרות


פעילות לרווחת ולקידום ושיפור מעמד וזכויות מפעילי חוגים ופעילויות העשרה במסגרות החינוך השונות לרבות קיום פעילות עסקית לצורך קידום המטרות.
מנכ"לית העמותה: צמרת דביר אביבי