ביטאון להב

בטאון העצמאים הרשמי של להב מאז 1983. כולל סקירה של האירועים המשמעותיים שאירעו בשנה האחרונה בהם לקחה להב חלק.