בחירות 2022

תכנית 100 הימים בנושא העצמאים ובעלי העסקים – המלצות

להב, המייצגת את מגזר העצמאים, העצמאיות והעסקים הקטנים והבינוניים, קוראת ליישם תכנית 100 ימים לקידום מעמדם של אוכלוסיות אלו. לצד החשיבות הכלכלית הרגילה של קידום מסוג זה, ישנה חשיבות מיוחדת לקידום תכנית מיוחדת לאוכלוסיית העצמאים לאור הנזקים של משבר הקורונה. 

תכנית זו תאפשר קידום מהלכים אשר יהיה בהם לשפר את סביבת העבודה של עצמאים ובעלי עסקים קטנים, לשפר את הממשק בין המגזר העסקי לממשלה, לשפר את מצבם הכלכלי ויכולת השרידות של עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים ולהוביל לצמיחת המשק הישראלי כולו.

הצעדים כוללים: