ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 06.03.2012 שורה של תיקונים לחוק מס ערך מוסף ולתקנות, וזאת לאחר מאבק עיקש שנמשך כשנה בהנהגת להב ובגיבוי וסיוע מלא של לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון.

החלק העיקרי בתיקון מהווה מהפכה בחוק המע"מ, ואוסר על הקונה או מקבל השרות בהתאמה לדרוש חשבונית מס מהמוכר או נותן השרות וזאת כתנאי לתשלום התמורה.

מאת : חרסט שמואל יועץ מס , סגן נשיא להב , מ"מ נשיא לשכת יועצי המס


ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 06.03.2012 שורה של תיקונים לחוק מס ערך מוסף ולתקנות, וזאת לאחר מאבק עיקש שנמשך כשנה בהנהגת להב ובגיבוי וסיוע מלא של לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון.

החלק העיקרי בתיקון מהווה מהפכה בחוק המע"מ, ואוסר על הקונה או מקבל השרות בהתאמה לדרוש חשבונית מס מהמוכר או נותן השרות וזאת כתנאי לתשלום התמורה.

התיקון הנוכחי מהווה בשורה של ממש לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים, אשר נאלצו לשלם את המע"מ לעיתים חודשים מספר לפני שקיבלו את התמורה עבור השירותים שהעניקו.

דרישת חשבונית מס כתנאי מוקדם לתשלום
מהווה מהיום עבירה פלילית של המבקש.


יש לסייג ולהבהיר, כי ההטבה לשלם מעמ רק לאחר קבלת התמורה לא מקיפה עדיין את כלל העוסקים במשק. בשלב זה ההטבה חלה רק בעלי מקצועות חופשיים ללא הגבלת מחזור כגון : אגרונום , אדריכל, מנח"ש , יועץ מס, כלכלן , עו"ד ,רו"ח , שמאי ועוד ( בעלי מקצועות חופשיים ), על נותני שירותים, כגון : אומנים , אמרגנים , בתי קפה , מוסכים , בתי מלון , הסעות , ועוד – ס"ה כ- 90 בעלי מקצועות שונים ( נותני שירותים ) שמחזור עסקאותיהם לא עולה על 15,000,000 ₪ בשנה, וכן על יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם לא עולה על* 1,950,000 ₪ לשנה.
(* הוראה לעניין היצרנים תקפה בשלב זה לשנה אחת בלבד).שאלה: האישור להוציא חשבונית מס ולשלם את המע"מ רק לאחר קבלת התמורה קיים למעשה מהיום שחוקק חוק המע"מ, מה אם כן השתנה ???
תשובה: נכון. האישור היה קיים, אולם המשלמים הגדולים במשק, כגון חברות ממשלתיות , עיריות ומועצות , בנקים וחברות ביטוח לא הסכימו לשלם עבור השרות טרם קבלת החשבונית. כיום, לאחר התיקון דרישה כזאת תהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך .
שאלה: מה העונש הקבוע בחוק על מי שימשיך להתנות את התשלום בקבלת חשבונית מס מראש ?
תשובה: לפי סעיף 118 לחוק מעמ, העונש הקבוע בחוק הוא מאסר שלושה חדשים או קנס 9,600 ₪.
שאלה: נתקלתי בסירוב לשלם את שכר טרחתי לפני שאמסור חשבונית מס, וזאת לאחר התיקון בחוק, ולאחר שהמצאתי אישור, כי אני נמנה על ציבור העוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס רק לאחר קבלת התמורה. למי עלי להעביר את התלונה ?
תשובה: בשלב זה יש להעביר את התלונות למנהל רשות המיסים בירושלים.
שאלה: אני אדריכל , ביצעתי עבודה עבור משרד הבטחון, חשב המשרד מסרב לשלם לי את שכר טרחתי בטרם אעביר אליו חשבונית מס – האם פעולתו חוקית ??
תשובה: עד לתיקון 42 לחוק מעמ , אכן דרישתו הייתה חוקית אם כי לא מוסרית , החל מתיקון 422 דרישתו מהווה עבירה פלילית. אני מאמין כי בקרוב יצא חוזר לכלל החשבים במשק עם עדכון התיקון החדש.
שאלה: אני חוקר פרטי , ביצעתי עבודה לבנק הפועלים , החשב מבקש ממני אישור על גובה המחזור שלי בשנת 2011 במטרה לוודא, כי אני עומד בתנאי תיקון החוק בענין המצאת חשבונית , מה עלי לעשות ??
תשובה: חוקר פרטי נמנה על בעלי המקצועות החופשיים ולכן אין משמעות אין משמעות למחזור, העוסק רשאי לנהל את פנקסיו על בסיס מזומן ללא הגבלת מחזור .
שאלה: אני בעל נגריה, ביצעתי עבודה לחברת בנייה, החשב מבקש ממני להמציא חשבונית מס טרם קבלת התמורה , או לחילופין להמציא לי אישור ממשרד מעמ כי אני נמנה על היצרנים הרשאים להוציא חשבונית מס לאחר קבלת התמורה ??
תשובה: בשלב זה יש הסכמה עם משרד מעמ, כי במידה וידרש לעוסק אישור הוא יימסר לו על פי בקשתו , בעתיד יישקל מהלך לפיו על האישור לניהול פנקסים תופיע תוספת המאשרת כי " העוסק הנ"ל נמנה על העוסקים הרשאים לדווח ולשלם על בסיס מזומן " .
שאלה: אני חוקרת פרטית ונותנת את שרותיי באמצעות חברה בבעלותי, האם התיקון בחוק חל גם על החברה ?
תשובה: התיקון בחוק חל על אופי השרות ועל מחזור נותן השרות , חוקר פרטי נמנה על בעלי המקצועות החופשיים לפי החוק , ולכן התיקון חל על החברה בבעלותך ללא הגבלת מחזור עסקאות שנתי.
שאלה: אני כלכלן, עד היום הגשתי חשבונית מס לפי דרישת המשלם, ולאחר קבלת התשלום הוצאתי קבלה, מה עלי לשנות בפנקסי החשבונות שלי לאור התיקון בחוק ?
תשובה: אתה נמנה על נותני השירותים לפי החוק, ואם מחזור עסקאותיך לא עולה על 15,000,0000 ₪ בשנה אתה רשאי להוציא חשבונית מס רק לאחר קבלת התמורה, ולכן, עליך להדפיס פנקס חשבונית עסקה ( מומלץ לציין על גבי חשבונית העסקה הצהרה לפיה אתה נמנה על העוסקים הרשאים לדווח ולשלם למעמ על בסיס מזומן ), בנוסף להדפיס פנקס של חשבונית מס / קבלה ואת התקבולים לרשום בפנקס זה .
שאלה: מי לא נמנה על ציבור העוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס לאחר קבלת התמורה ?
תשובה: סיטונאים , קמעונאים , קבלנים , רופאים , בתי ספר לנהיגה , בתי ספר , סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין , סוחרי רכב ומתווכי רכב ,חקלאים , בעלי תחנות דלק , סוכני ביטוח ,יהלומנים. להורדת החוק