אודות להב

להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל, הוקמה בשנת 1983 על מנת לייצג, לקדם ולפעול בעניינו של מגזר העובדים העצמאיים והעסקים הקטנים והבינוניים.

להב פועלת להגנה על זכויות העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בתחום הכלכלי, תיקון אפליות עבר ונאבקת למניעת עיוותים חדשים, טיפוח והגנה על תדמיתם של העצמאים בקרב הציבור, הממשל ומקבלי ההחלטות.

כמו כן, פועלת למען שוויוניות בחקיקה וביטול האפליות של העובד במגזר העצמאי.

להב היא הארגון היציג של העצמאים ושל העסקים הקטנים והבינוניים, שהם 98% מהעסקים בישראל ומהווים מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי. מגזר העובדים העצמאיים והעסקים הקטנים והבינוניים מונה למעלה מ-530,000 מפרנסים ויזמים עצמאיים, ומעסיק עוד כ-700,000 שכירים. להב פועלת מול רשויות המדינה לקידום זכויות העצמאים והעסקים הקטנים ובינוניים וליצירת סביבה כלכלית התומכת בצמיחתם ובשגשוג המשק כולו. להב מונה 64 ארגונים עצמאיים וארגונים מקצועיים, המונים יחדיו כ-250,000 חברים. להב חברה בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ומיוצגת בנשיאות הלשכה. נשיא להב הוא עו"ד רועי כהן המכהן בתפקידו מאוקטובר 2015.