accessibility

תל אביב מזג אויר

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל הינה עמותה ציבורית אשר נוסדה לפני שישים שנה. העמותה שמה לה למטרה לשפר ולהעמיק את תרבות הנסיעות והתיירות בישראל ולהרחיב את הידע והשימוש באמצעים מדעיים מתקדמים ומעודכנים, הכל לרווחת הציבור הרחב, המשתמשים והעוסקים בענף הנסיעות והתיירות בישראל.טלפון:
03-5269103
פקס:
03-6299476
דואר אלקטרוני:
mazkirut@ittaa.org.il
כתובת:
ביאליק 12, תל אביב, 63324
אתר:
כניסה לאתר

;