accessibility

התאחדות סוכני הנסיעות

התאחדות סוכני הנסיעות

התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל הינה עמותה ציבורית אשר נוסדה לפני שישים שנה ואשר שמה לה למטרה לשפר ולהעמיק את תרבות הנסיעות והתיירות בישראל ולהרחיב את הידע והשימוש באמצעים מדעיים מתקדמים ומעודכנים, הכל לרווחת הציבור הרחב, המשתמשים והעוסקים בענף הנסיעות והתיירות בישראל.העמותה מאגדת למעלה משש מאות סוכני נסיעות בישראל, ופועלת מטעמם כנציגתם הרשמית והמוסמכות בפני מדינות חוץ, ארגונים, חברות ומוסדות ממשלתיים, ציבוריים, כלכליים ושגרירויות וקונסוליות של מדינות חוץ.

;