התאחדות סוכני הנסיעות

התאחדות סוכני הנסיעות

התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל הינה עמותה ציבורית אשר נוסדה לפני שישים שנה ואשר שמה לה למטרה לשפר ולהעמיק את תרבות הנסיעות והתיירות בישראל ולהרחיב את הידע והשימוש באמצעים מדעיים מתקדמים ומעודכנים, הכל לרווחת הציבור הרחב, המשתמשים והעוסקים בענף הנסיעות והתיירות בישראל.העמותה מאגדת למעלה משש מאות סוכני נסיעות בישראל, ופועלת מטעמם כנציגתם הרשמית והמוסמכות בפני מדינות חוץ, ארגונים, חברות ומוסדות ממשלתיים, ציבוריים, כלכליים ושגרירויות וקונסוליות של מדינות חוץ.

;