accessibility

תל אביב מזג אויר

נשיא להב: "הצעת לפיד להקלת מס לעסקים משפחתיים - לעג לרש"

נשיא להב:

רו"ח אהוד רצאבי: "אין כל בשורה חדשה בהצעה וכל מטרתה להכשיל את הצעת החוק הפרטית של 75 ח"כים, בהם שר האוצר וחברי מפלגתו"

"אין כל בשורה חדשה בתזכיר החוק של שר האוצר יאיר לפיד, שמטרתו המוצהרת היא להקל את נטל המס על בני זוג המנהלים עסק משותף. ההצעה היא לעג לרש וכל מטרתה היא להכשיל את הצעת החוק הפרטית של ח"כ משה גפני ועוד 75 ח"כים, כולל חברי מפלגת יש עתיד, בהם שר האוצר". כך תקף היום רו"ח אהוד רצאבי, נשיא להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים.

לדברי רו"ח רצאבי, "השיפור בהצעה הזו לעומת המצב הקיים הוא מזערי, אם בכלל. ההצעה קובעת כי ההכנסה של בני הזוג תחושב בנפרד רק עד סכום של 108 אלף שקל בשנה, וגם זה רק בשנת 2017. אומנם זה שיפור קל לעומת התקרה הקיימת, אך עדיין מדובר בסכום נמוך מאוד, שאינו נותן מענה לעסקים משפחתיים. לא לכך פיללנו".
רצאבי הזכיר עוד כי "תזכיר החוק הזה לא רק שאינו נותן מענה אמיתי לעסקים המשפחתיים, הוא גם מנציח את אפליית הנשים ואת נקודת המוצא של האוצר, ש’כולם רמאים’".
לדברי רצאבי, "ההצעה להקים ועדה לבחינה מחדש של הנושא בשנת 2016 רק ממחישה עד כמה כוונת האוצר אינה רצינית. אם הממשלה רוצה להראות שהיא רצינית בכוונותיה לתמוך בעסקים הקטנים ורואה בהם את קטר הצמיחה של המשק – עליה להכליל את הסדרת נושא העסקים המשפחתיים בחוק ההסדרים, ברוח הצעת החוק הפרטית שעליה חתם לפיד".

;