accessibility

תל אביב מזג אויר

נשיא להב: "מדד יוני צפוי לזנק ב-0.7% עקב העלאת המע"מ"

נשיא להב:

רו"ח אהוד רצאבי: "העלאת המע"מ צפויה להביא לסגירת למעלה מ-2,600 עסקים עד סוף 2014" * "עליית המדד ביוני שקולה לאינפלציה בכל 12 החודשים שקדמו למדד מאי, אך השפעת הגזרות התקציביות על כושר הקנייה תמתן את האינפלציה בחודשים הבאים"

"האינפלציה צפויה לזנק בחודש יוני בכ-0.7%, בעיקר עקב עליית המע"מ בתחילת החודש. מדובר בעלייה דומה לזו שרשם המדד ב-12 החודשים שקדמו למדד מאי, שהסתכמה ב-0.8%. להערכתנו, העלאת המע"מ צפויה להוביל לסגירתם של למעלה מ-2,600 עסקים קטנים עד סוף 2014". כך אומר נשיא להב, רו"ח אהוד רצאבי, בעקבות הפרסום כי מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב...

רצאבי מסביר כי "העסקים הקטנים נפגעים פעמיים מהעלייה באינפלציה: מצד אחד, המוצרים והשירותים שהם צורכים מתייקרים, ומצד שני, רבים מהם ייאלצו לספוג חלק מעליית המע"מ ולא להעלות מחירים במלוא שיעור עליית המע"מ, כדי לשרוד בתקופה שבה כושר הקנייה של הציבור נפגע".

רצאבי מציין כי "גם המדד הנוכחי הושפע מאוד מעליות מחירים שמקורן בגזרות הממשלה, כגון התייקרות הסיגריות כתוצאה מהעלאת המיסוי עליהן, והעלאת תעריפי החשמל. מאידך, ירידת מחיר הלחם נובעת גם היא מצעדי הממשלה. שאר הגורמים שהשפיעו על המדד הם גורמים עונתיים, כגון עליית מחירי הפירות והירקות ומחירי ההלבשה וההנעלה".

רצאבי מעריך עוד כי "למרות הזינוק הצפוי במדד בחודש יוני, התוכנית התקציבית צפויה למתן את קצב התרחבות הביקושים המקומיים ולתמוך בסביבת אינפלציה ממותנת בהמשך השנה, למרות הכבדת נטל המיסוי העקיף. הסיבה לכך היא הפגיעה בכושר הקנייה של הציבור עקב הגזרות, שתמנע מעסקים להעלות מחירים ואף תלחץ את המחירים למטה בחלק מהמקרים. בעקבות זאת, האינפלציה השנתית צפויה להסתכם באמצע היעד האינפלציה – כ-2%, למרות העלאת המסים העקיפים".

;