accessibility

תל אביב מזג אויר

נשיא להב: "גזרות התקציב יביאו לסגירת למעלה מ-4,500 עסקים קטנים ולפיטורי 20,000 עובדיהם בשנה וחצי הקרובות"

נשיא להב:

רו"ח אהוד רצאבי: "הגבלת תמריצי המס על הפקדות לפנסיה תגרום לעצמאים לחסוך פחות לפרישה ולכך שבעתיד הם עלולים ליפול לנטל על תקציב המדינה. זוהי מכירה של העתיד למען ההווה"

"ציפינו, לאור המצע של יש עתיד, ששר האוצר יתחיל עידן חדש ביחס לעסקים קטנים. בינתיים לא רק שאין התקדמות, אנחנו הולכים אחורה"

"פרק האכיפה בחוק ההסדרים לא ישיג את מטרותיו ויהפוך את ישראל ל’מדינת משטרה’"


"כ- 4,500 עצמאים עסקים קטנים ובינוניים ייסגרו בשנה וחצי הקרובות וכ-20,000 עובדים שכירים בעסקים אלו יפוטרו, כתוצאה ישירה מהכבדת נטל המס במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים". כך מזהיר רו"ח אהוד רצאבי, נשיא להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים.
לדברי רצאבי, "עסקים קטנים רבים נמצאים על סף הרווחיות או פועלים ברווחיות נמוכה, וכל תוספת של עלויות לבעל העסק, בין אם הוא עצמאי שאינו מעסיק עובדים ובין אם הוא מעסיק עובדים – תוביל בתוך זמן קצר לקריסת העסק ולפיטורי עובדיו. הפגיעה בהם תהיה פגיעה בכל המשק הישראלי, שכן 98% מהעסקים בארץ הם עסקים קטנים".
רצאבי הביע אכזבה מיחסו של משרד האוצר לעסקים הקטנים, כפי שעולה מהתקציב ומחוק ההסדרים במתכונת הנוכחית. "אנחנו מבינים את המצב אליו נקלע שר האוצר, אשר נדרש ממנו למצוא פתרונות מיידיים להקטנת הגרעון, אך ציפינו, בעיקר לאור המצע המפורט של מפלגתו טרם הבחירות, לעידן חדש בנושא עסקים קטנים ובינוניים. מדובר באנשים טובים וקיווינו שנראה מהם חדשנות, אך עד כה, לא רק שאין התקדמות, אנחנו אפילו הולכים אחורה. תקצצו, אבל תנו גם אופק. במקום זאת, אנחנו רואים שהקיצוצים לא תחומים בזמן, ואילו התמריצים המעטים כן קצובים בזמן. עדיין לא מאוחר לעשות שינויים מתחייבים, שיצילו אלפי עסקים קטנים ועשרות אלפי עובדים מפיטורים".רו"ח אהוד רצאבי: "הגבלת תמריצי המס על הפקדות לפנסיה תגרום לעצמאים לחסוך פחות לפרישה ולכך שבעתיד הם עלולים ליפול לנטל על תקציב המדינה. זוהי מכירה של העתיד למען ההווה" "ציפינו, לאור המצע של יש עתיד, ששר האוצר יתחיל עידן חדש ביחס לעסקים קטנים. בינתיים לא רק שאין התקדמות, אנחנו הולכים אחורה" "פרק האכיפה בחוק ההסדרים לא ישיג את מטרותיו ויהפוך את ישראל ל’מדינת משטרה’" "כ- 4,500 עצמאים עסקים קטנים ובינוניים ייסגרו בשנה וחצי הקרובות וכ-20,000 עובדים שכירים בעסקים אלו יפוטרו, כתוצאה ישירה מהכבדת נטל המס במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים". כך מזהיר רו"ח אהוד רצאבי, נשיא להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים. לדברי רצאבי, "עסקים קטנים רבים נמצאים על סף הרווחיות או פועלים ברווחיות נמוכה, וכל תוספת של עלויות לבעל העסק, בין אם הוא עצמאי שאינו מעסיק עובדים ובין אם הוא מעסיק עובדים – תוביל בתוך זמן קצר לקריסת העסק ולפיטורי עובדיו. הפגיעה בהם תהיה פגיעה בכל המשק הישראלי, שכן 98% מהעסקים בארץ הם עסקים קטנים". רצאבי הביע אכזבה מיחסו של משרד האוצר לעסקים הקטנים, כפי שעולה מהתקציב ומחוק ההסדרים במתכונת הנוכחית. "אנחנו מבינים את המצב אליו נקלע שר האוצר, אשר נדרש ממנו למצוא פתרונות מיידיים להקטנת הגרעון, אך ציפינו, בעיקר לאור המצע המפורט של מפלגתו טרם הבחירות, לעידן חדש בנושא עסקים קטנים ובינוניים. מדובר באנשים טובים וקיווינו שנראה מהם חדשנות, אך עד כה, לא רק שאין התקדמות, אנחנו אפילו הולכים אחורה. תקצצו, אבל תנו גם אופק. במקום זאת, אנחנו רואים שהקיצוצים לא תחומים בזמן, ואילו התמריצים המעטים כן קצובים בזמן. עדיין לא מאוחר לעשות שינויים מתחייבים, שיצילו אלפי עסקים קטנים ועשרות אלפי עובדים מפיטורים". רצאבי ציין כי הוא מבין את החלטת הממשלה להעלות את מסים והמע"מ על מנת להקטין את הגרעון, "אולם, העלאת מסים לכל העסקים היא צעד מוטעה, שנזקו יהיה רב מתועלתו. צריך לקחת ממי שיש לו ולהקל על קבוצות בסיכון". לדברי רצאבי, "במדינות רבות בעולם מבינים שאת תמריצי המס צריך לתת בראש ובראשונה לעסקים הקטנים. ישנן מדינות בעולם שבהן נהוגים מס מופחת או הקלות מס לעסקים זעירים וקטנים, רק על מנת לחזק את שרידותם ולתת להם ’אויר לנשימה’ כדי שיוכלו לצמוח. גם בנושא המע"מ, יש מדינות המטילות מע"מ מופחת על עסקים זעירים וקטנים, מאותה סיבה". "לצערנו, הממשלה זו, בדומה לקודמתה, ממשיכה לפעול מתוך אמונה מוטעית שעסקים קטנים ובינוניים ועצמאים ישרדו בכל מקרה. המציאות היא בדיוק הפוכה. העסקים הקטנים הם השבריריים ביותר. העלאות המסים מצטרפות לבעיות אחרות שמעיקות עליהם, כגון מצוקת האשראי, מוסר תשלומים שערורייתי של הממשלה וזרועותיה, והתחרות מול מונופולים, דואופולים וכל החברות הגדולות. בתנאים האלה, העלאות המסים עלולות להיות הקש שישבור את גבם של עסקים רבים". רצאבי מותח ביקורת חריפה גם על פרק המסים בחוק ההסדרים, שלדבריו "לא רק שלא יביא את התוצאות המתוכננות אלא עומד להפוך את מדינת ישראל ל’מדינת משטרה’. בתוך ההצעות קיימים נושאים שפוגעים ישירות במייצגים ואף בחוק. אינני נגד מלחמה בהון השחור והעמקת הגבייה והאכיפה, אך אני סבור שיש לעשות זאת בצעדים הגיוניים, הסברתיים, המלווים גם באכיפה". פגיעה קשה נוספת בעצמאים ובעסקים הקטנים היא הרפורמה במיסוי הפנסיוני. שמציע האוצר. "רפורמה זו פוגעת בעצמאים בצורה חמורה. קביעת תקרת שכר של 15,000 שקל בחודש (180,000 שקל בשנה) להטבות לפנסיה פוגעת בעצמאים, ששכרם סובל מתנודתיות רבה במתואם עם מחזור העסקים. נכון יותר לחשב את הטבת המס על ההפרשות לפנסיה על פי ההכנסות בשלוש שנים, כדי לנטרל את התנודתיות בשכר בתקופות שונות. צריך לזכור שכיום עצמאים אינם נדרשים בחובה להפריש לפנסיה עבור עצמם. רפורמה זו תרחיק עצמאים נוספים מההפרשה לפנסיה". הצעות האוצר להעמקת גביית המסים מול הצעות להב: אפשר גם אחרת רצאבי ציין כי הוא מבין את החלטת הממשלה להעלות את מסים והמע"מ על מנת להקטין את הגרעון, "אולם, העלאת מסים לכל העסקים היא צעד מוטעה, שנזקו יהיה רב מתועלתו. צריך לקחת ממי שיש לו ולהקל על קבוצות בסיכון".
לדברי רצאבי, "במדינות רבות בעולם מבינים שאת תמריצי המס צריך לתת בראש ובראשונה לעסקים הקטנים. ישנן מדינות בעולם שבהן נהוגים מס מופחת או הקלות מס לעסקים זעירים וקטנים, רק על מנת לחזק את שרידותם ולתת להם ’אויר לנשימה’ כדי שיוכלו לצמוח. גם בנושא המע"מ, יש מדינות המטילות מע"מ מופחת על עסקים זעירים וקטנים, מאותה סיבה".
"לצערנו, הממשלה זו, בדומה לקודמתה, ממשיכה לפעול מתוך אמונה מוטעית שעסקים קטנים ובינוניים ועצמאים ישרדו בכל מקרה. המציאות היא בדיוק הפוכה. העסקים הקטנים הם השבריריים ביותר. העלאות המסים מצטרפות לבעיות אחרות שמעיקות עליהם, כגון מצוקת האשראי, מוסר תשלומים שערורייתי של הממשלה וזרועותיה, והתחרות מול מונופולים, דואופולים וכל החברות הגדולות. בתנאים האלה, העלאות המסים עלולות להיות הקש שישבור את גבם של עסקים רבים".
רצאבי מותח ביקורת חריפה גם על פרק המסים בחוק ההסדרים, שלדבריו "לא רק שלא יביא את התוצאות המתוכננות אלא עומד להפוך את מדינת ישראל ל’מדינת משטרה’. בתוך ההצעות קיימים נושאים שפוגעים ישירות במייצגים ואף בחוק. אינני נגד מלחמה בהון השחור והעמקת הגבייה והאכיפה, אך אני סבור שיש לעשות זאת בצעדים הגיוניים, הסברתיים, המלווים גם באכיפה".
פגיעה קשה נוספת בעצמאים ובעסקים הקטנים היא הרפורמה במיסוי הפנסיוני. שמציע האוצר. "רפורמה זו פוגעת בעצמאים בצורה חמורה. קביעת תקרת שכר של 15,000 שקל בחודש (180,000 שקל בשנה) להטבות לפנסיה פוגעת בעצמאים, ששכרם סובל מתנודתיות רבה במתואם עם מחזור העסקים. נכון יותר לחשב את הטבת המס על ההפרשות לפנסיה על פי ההכנסות בשלוש שנים, כדי לנטרל את התנודתיות בשכר בתקופות שונות. צריך לזכור שכיום עצמאים אינם נדרשים בחובה להפריש לפנסיה עבור עצמם. רפורמה זו תרחיק עצמאים נוספים מההפרשה לפנסיה".

הצעות האוצר להעמקת גביית המסים מול הצעות להב: אפשר גם אחרת

הצעת האוצר
הצעת להב
העלאת המע"מ ב-1%
הטלת מע"מ דיפרנציאלי לפי סוג המוצר (למשל, הטלת מע"מ גבוה יותר על מוצרי יוקרה), העלאת המס השולי ברמות ההשתכרות הגבוהות ביותר, תוך ריווח מדרגות המס ברמות ההשתכרות הנמוכות יותר.
תקרת שכר של 15,000 ₪ (180,000 ₪ בשנה) להטבות לפנסיה
ההטבה תחושב על פי השכור בשלוש השנים האחרונות, כך שעצמאים לא יפגעו בשל תנודתיות שכרם המתואם במידה רבה עם מחזור העסקים

ניתוח להב: כיצד תשפיע כל אחת מהגזרות על סגירת עסקים קטנים

מס
הגידול בגביית המסים, מיליוני ₪
שינוי בתוצר, מיליוני ₪ שינוי במספר העצמאים שלא מעסיקים שכירים שינוי במספר העסקים הקטנים (1-50 שכירים) סך הכל השפעה על עצמאים ועסקים קטנים
העלאת מס הכנסה ב1.5%
4,070
1,628- 348-
303-
651-
שינוי מודל הטבות מס בחיסכון פנסיוני
1,160 464-
99- 86-
186-
העלאת מס חברות ב-1.5%
945
378- 81- 70- 151-
הקפאת הצמדה למדד של נקודות זיכוי וביטול נקודת זיכוי לבעלי תארים אקדמיים
380
152- 33- 28- 61-
שינויים בחוק עידוד השקעות הון
120
48- 10- 9- 19-
גביית ביטוח לאומי ומס בריאות עקרות בית
675
270- 58- 50- 108-
העלאת המע"מ ל-18% 4,650
6,696- 1,432- 1,246- 2,678-
מס רכישה על דירה
1,050
1,512- 323- 281- 605-
מיסוי מוצרי יוקרה 170 245- 52- 46- 98-
סך הכל 2,437-
2,119 4,556 -

הערות לטבלה: הגידול בגביית המסים בכל סעיף – לפי נתוני הצעת התקציב. השינוי בתוצר, שינוי במספר העצמאים, שינוי במספר עסקים קטנים וסך השפעה על עצמאים ועסקים קטנים – הערכות להב, שהוכנו על ידי הכלכלן ד"ר רובי נתנזון.

;