accessibility

נשיא להב: "הפגיעה המתוכננת בהטבות המס על הפנסיה תפגע אנושות בחיסכון הפנסיוני של עצמאים"

רו"ח אהוד רצאבי: "להערכתנו, עצמאים לא יפקידו לפנסיה סכומים שאינם מזכים בפטור ממס. כתוצאה מכך, ההפרשות של העצמאים המרוויחים למעלה מ-15 אלף שקל יקטנו באלפי שקלים בשנה" * "את הכסף הם יפנו לצריכה במקום לחיסכון ולאפיקי השקעה אחרים, כגון שוק הדיור, דבר שיתרום לליבוי מחירים"

לפרטים נוספים

נשיא להב:

נשיא להב: "הצעת לפיד להקלת מס לעסקים משפחתיים - לעג לרש"

רו"ח אהוד רצאבי: "אין כל בשורה חדשה בהצעה וכל מטרתה להכשיל את הצעת החוק הפרטית של 75 ח"כים, בהם שר האוצר וחברי מפלגתו"

לפרטים נוספים

נשיא להב:

נשיא להב: "מדד יוני צפוי לזנק ב-0.7% עקב העלאת המע"מ"

רו"ח אהוד רצאבי: "העלאת המע"מ צפויה להביא לסגירת למעלה מ-2,600 עסקים עד סוף 2014" * "עליית המדד ביוני שקולה לאינפלציה בכל 12 החודשים שקדמו למדד מאי, אך השפעת הגזרות התקציביות על כושר הקנייה תמתן את האינפלציה בחודשים הבאים"

לפרטים נוספים

נשיא להב:

נשיא להב: "גזרות התקציב יביאו לסגירת למעלה מ-4,500 עסקים קטנים ולפיטורי 20,000 עובדיהם בשנה וחצי הקרובות"

רו"ח אהוד רצאבי: "הגבלת תמריצי המס על הפקדות לפנסיה תגרום לעצמאים לחסוך פחות לפרישה ולכך שבעתיד הם עלולים ליפול לנטל על תקציב המדינה. זוהי מכירה של העתיד למען ההווה"

לפרטים נוספים

נשיא להב:
;