accessibility

תל אביב מזג אויר

חקיקה ורגולציה

!בג"ץ דמי אבטלה לעצמאים-עדכון

בג"ץ החליט לדחות את העתירה בנושא דמי אבטלה לעצמאיים בעילא שאינם עוסקים בסוגיות כלכליות.

פרטים נוספים

!בג

להב תומכת במאבק איגוד נהגי המוניות הארצי

איגוד נהגי המוניות הארצי, החבר בלהב, במאבק נגד הרפורמה לשינוי תעריפי הנסיעה במוניות שהנהיג משרד התחבורה מיום 1.1.2020. להב מתייצבת לצד איגוד המוניות הארצי ותומכת במאבקו. בתוך כך, פנתה להב לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו בבקשה לבחון מחדש את יישום הרפורמה במתכונתה הנוכחית. הפנייה לראש הממשלה מובאת כאן לפניכם.


פרטים נוספים

להב תומכת במאבק איגוד נהגי המוניות הארצי

החמצן של כל עסק: תזרים המזומנים

תזרים המזומנים הוא החמצן של כל עסק וקריטי להישרדות. עסקים המתמקדים בגורם של רווחיות העסק בלבד, יופתעו לגלות שרווחיות לא מבטיחה הצלחה. למעשה, עסקים רבים היו ריווחים על הנייר ופשטו הרגל כתוצאה מחוסר מודעות של בעליהם לחשיבות ניהול תזרים המזומנים.

פרטים נוספים

החמצן של כל עסק: תזרים המזומנים

סוף לשוטף אינסוף: חוק מוסר התשלומים יצא לדרך

כ-12 אלף מבין 43 אלף עסקים שנסגרו במהלך 2015 עשו זאת עקב בעיות בתזרים המזומנים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים דיווחה שלפני החוק, ממוצע ימי אשראי לספקים עמד על 72 יום ועסקים רבים מציינים שפעמים רבות הם גם נאלצו לחכות עד 120 יום ממועד הפקת החשבונית.
חוק מוסר תשלומים שאושר בוועדת הכלכלה של הכנסת, אמור להסדיר את מועדי התשלום לספקים במשק. החוק חוקק כדי לתת מענה לבעיה חמורה של דחיית תשלומים לספקים אשר העמידה עסקים רבים בבעיית תזרים מזומנים אקוטית ואף בסכנת סגירה. עסקים שלא קיבלו כספים במועד, נאלצו פעמים רבות לפנות למקורות מימון חיצוניים ורבים נקלעו כתוצאה מכך לחובות כבדים.


פרטים נוספים

סוף לשוטף אינסוף: חוק מוסר התשלומים יצא לדרך

דמי לידה לעצמאיות

לאחרונה אושר תיקון בחישוב דמי לידה לעצמאיות אשר לוקח בחשבון את השינויים בפעילות העסקית של עצמאיות לקראת סוף תקופת ההיריון. בעקבות התיקון, סכום דמי הלידה ייקבע על סמך ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח ב-3 החודשים שקדמו ליום הקובע, כפי שהוא היום, או בתקופה המקבילה בשנה שקדמה ליום זה, לפי הגבוה מבניהם.

פרטים נוספים

דמי לידה לעצמאיות

פנסיה חובה לעצמאים ומה שחשוב באמת

בינואר 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים. על פי החוק, חלה חובה על עצמאים להפריש לחיסכון פנסיוני בקופת גמל בתמורה להפחתה בדמי ביטוח לאומי. מטרת החוק היא ליצור רשת ביטחון עבור עצמאים כך שכאשר יגיעו לגיל פרישה או מסיבה כלשהי, יסגרו את העסק, הם יוכלו להסתמך על כספים מקופת הגמל.פרטים נוספים

פנסיה חובה לעצמאים ומה שחשוב באמת

למה לחכות לסוף שנה? אלה הדו"חות שרואי החשבון יבקשו מכם

קבלתם מייל מרואה החשבון שמועד הגשת הדו"ח השנתי מתקרב בצעדי ענק וטרם התקבלו כל המסמכים הדרושים? אתם לא לבד

פרטים נוספים

למה לחכות לסוף שנה? אלה הדו

אושר תיקון 42 לחוק מע"מ ולתקנות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 06.03.2012 שורה של תיקונים לחוק מס ערך מוסף ולתקנות, וזאת לאחר מאבק עיקש שנמשך כשנה בהנהגת להב ובגיבוי וסיוע מלא של לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון.

החלק העיקרי בתיקון מהווה מהפכה בחוק המע"מ, ואוסר על הקונה או מקבל השרות בהתאמה לדרוש חשבונית מס מהמוכר או נותן השרות וזאת כתנאי לתשלום התמורה.

פרטים נוספים

אושר תיקון 42 לחוק מע

הקץ לאפליית העובדת העצמאית בדמי חופשת לידה?

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד–2013 (פ/1998/19)


"להב" הוציאה מכתב לשרים בבקשה לתמוך בהצעת החוק של חה"כ עליזה לביא הקוראת לתקן את האופן בו מחושב שכרן של עובדות עצמאיות הזכאיות לדמי לידה, כך שגובה דמי הלידה לא ייפגע משינויים בהיקף עבודתן ערב ולאחר הלידה.

פרטים נוספים

הקץ לאפליית העובדת העצמאית בדמי חופשת לידה?

הצעת חוק "הגבלת אשראי ספקים" של להב אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה ובקריאה טרומית!

הצעת חוק אספקת אשראי ספקים למוסדות המדינה שיזמה להב יחד עם ח"כ רוברט אילטוב שמוביל אותה אושרה בועדת שרים לעינייני חקיקה ובקריאה טרומית. להב יזמה את החוק במטרה להסדיר את מוסר התשלומים של מוסדות המדינה כלפי ספקיה. הצעת החוק מקודמת מאחר וכיום, רשויות המדינה מעבירות תשלומים באיחור רב לעסקים קטנים ובינוניים המספקות לה שירותים.

פרטים נוספים

הצעת חוק
;