accessibility

להב בשטח

שלוחות להב

100 עצמאים ועצמאיות, בעלי ובעלות עסקים קטנים ובינוניים, התגייסו לעמוד בראש שלוחות להב ברחבי הארץ. המטרה: להוות כתובת לבעלי העסקים בעירם, הן מול הרשות המקומית והן במתן כלים לניהול העסק.פרטים נוספים

שלוחות להב

פורום להב לנשים בעסקים

פורום להב לנשים בעסקים הוקם במהלך שנת 2017, ומטרתו לעודד נשים ליציאה לדרך עצמאית ופתיחת עסק משלהן וכן להקנות כלים וליווי ליזמיות במהלך דרכן העסקית. בראש הפורום עומדת עו"ד חיה מנע, יו"ר הועדה לקידום שיוויון מגדרי בלהב

פרטים נוספים

פורום להב לנשים בעסקים
;