accessibility

תל אביב מזג אויר

אגודת המתרגמים

אגודת המתרגמים

הארגון מאגד אנשי מקצוע מתחום התרגום והלשון.

בשנים האחרונות גדל מספר החברים שלנו ב-400%. חברי האגודה גאים להשתייך לארגון פעיל המקדם את מקצוע התרגום. עבודות תרגום רבות מועברות בין החברים בזכות הקשרים ביניהם, וההשתתפות הפעילה באגודה ובמפגשיה מעלה על המפה את המתרגמים ואת העורכים החברים בה.


טלפון:
03-79976454
פקס:
03-79976454
דואר אלקטרוני:
info@lahav.org.il
כתובת:
המרד 29, ת.ד. 50020, תל אביב, 61500
אתר:
כניסה לאתר

;