לשכת היועצים העסקיים בישראל

לשכת היועצים העסקיים בישראל

לשכת היועצים העסקיים הנה עמותה ללא כוונת רווח שנועדה לייצג האינטרסים של היועצים העסקיים העצמאיים.הלשכה פועלת לקידום מעמדם המקצועי בקהילה העסקית בישראל.העמותה נוסדה ב 1996 ע"י נשיאה המייסד, רו"ח יעקב קופרברגופועלת מאז הקמתה למסד ולקבוע קריטריונים לרישוי העיסוק בתחום הייעוץ העסקי, למסדלימודי הכשרה לחברים למען קבלת הרישוי, לקבוע שחברי הלשכה אשר צברו ניסיון מקצועילאורך תקופת מינימום שתקבע יהיו פטורים מבחינת הרישוי.
הלשכה פועלת להחדרת ההכרה בחשיבות המקצוע, להגדלת הביקוש לייעוץ עסקי ולביסוס מעמדם הציבורי של היועציםהעסקיים בישראל.


טלפון:
03-6121268
פקס:
077-2144779
דואר אלקטרוני:
ibca.lishka@gmail.com
כתובת:
אילת 36, מרכז מסחרי נאות רחל, חולון, 58170
אתר:
כניסה לאתר

;