accessibility

תל אביב מזג אויר

הכה את המומחה

מי זכאי לקבל מענק עבור שנת המס 2012? מס הכנסה שלילי

החוק חל על כל עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2012, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

פרטים נוספים

מי זכאי לקבל מענק עבור שנת המס 2012? מס הכנסה שלילי

כיצד לקבל הטבות על החזרי המס של שנת 2013?

במטרה לעודד את ציבור העצמאים בישראל לחסוך בכלל ולגיל פרישה בפרט, מעניקה מדינת ישראל הטבות מס מיוחדות לעצמאים שיפקידו בקופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות או ביטוח אובדן כושר עבודה. שווי הטבות המס עשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה. אך שימו לב — חלון ההזדמנויות לקבלת הטבת המס השנתית נסגר בסוף השנה, ועל כן מומלץ לנצלה במהרה.


פרטים נוספים

כיצד לקבל הטבות על החזרי המס של שנת 2013?

קצבת זקנה בגיל המותנה ומבחן ההכנסות

אישה נשואה הגיעה לגיל 62 (הגיל המותנה) ופרשה מעבודתה, כאשר ברצונה לקבל קצבת זקנה. כל הכנסותיה האישיות הן מפנסיה בלבד. בנוסף, לשני בני הזוג הכנסות גבוהות משכר דירה ומפיקדונות. לצורך שומת מס הכנסה מצטרפ ...

פרטים נוספים

קצבת זקנה בגיל המותנה ומבחן ההכנסות

איך לחשב דמי ביטוח שיש מספר הכנסות לעצמאי?

על פי חוק הביטוח לאומי עקרת בית שאין לה הכנסה מעבודה פטורה מתשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות .מהרגע שהמבוטחת מתחילה לעבוד (כשכירה או עצמאית ) היא תחויב בדמי ביטוח לאומי גם על כל הכנסותיה האחרות מכל מקור שהוא .

פרטים נוספים

איך לחשב דמי ביטוח שיש מספר הכנסות לעצמאי?
;