• שלוחות

  יישוב שם נייד דוא"ל
  יבנהרעות שדה
  054-4626200

  קרית גתמיכאל רביבו 054-2210800
  קרית גתליאה ארז 050-5544524
  באר שבעפרדריק (פרדי) גרניט 054-9707666 fg@spetz.org
  באר שבעעמית שטרייכמן 050-7467667
  אופקיםאורלי צבר 052-2570850
  רמת גןחיה מנע 050-5331996
  רמת גןקובי יהודה 050-5617977
;