accessibility

תל אביב מזג אויר

אינג' אלדד בוקשפן - מייסד להב ונשיא כבוד

אינג' אלדד בוקשפן - מייסד להב ונשיא כבוד

ציג ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל. בתחילת מלחמת לבנון הראשונה במבצע שלום הגליל, הטילו על השכירים 5% מס יסף על זכר הברוטו בלי לפגוע בזכויותיהם הסוציאליות ועל העצמאים הטילו 5% מס מהשכר נטו ...

נציג ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל.

בתחילת מלחמת לבנון הראשונה במבצע שלום הגליל, הטילו על השכירים 5% מס יסף על זכר הברוטו בלי לפגוע בזכויותיהם הסוציאליות ועל העצמאים הטילו 5% מס מהשכר נטו ופגעו בזוכויות הסוציאליות שלהם. אלדד בוקשפן היה אז יו"ר ארגון המהנדסים העצמאיים בלשכת המהנדסים העצמאיים בלשכת והארכיטקטים ויחד עם עו"ד אבשלום לשם - שהיה בעצם אבי הרעיון של ארגון העצמאים, החליטו שיש לעשות מעשה. "כבר מההתחלה דיברנו על התארגנות של ארגונים ולא של בודדים". פנינו בתחילה לארגונים הגדולים: עורכי דין, יועצי מס, סוכני ביטוח, מוסכים ומהנדסים - הם היו הבסיס להתארגנות. אחד התומכים הראשונים שלנו היה יו"ר הכנסת דאז, יצחק ברמן. סברנו שאנחנו צריכים להיות שכירים של עצמנו ולכן כל הזכויות שמגיעות לשכיר מגיעות גם לנו. זה היה ה"אני מאמין" הבסיסי עימובאנו ואותו נלחמנו למען העצמאים.

;