accessibility

תל אביב מזג אויר

האגודה לגרפולוגיה מדעית

האגודה לגרפולוגיה מדעית

האגודה לגרפולוגיה מדעית נוסדהב-1977 במטרה לקדם את הגרפולוגיה המדעית, והיא פועלת לפיתוח הרמה המקצועית שלחבריה, לאיגוד גרפולוגים מקצועיים תחת קורת גג אחת ולחקירת הגרפולוגיה ככלי שימושי.
טלפון:
04-9837389
פקס:

דואר אלקטרוני:
algm2011@gmail.com
כתובת:

אתר:
כניסה לאתר

;