accessibility

תל אביב מזג אויר

אק"ט - איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

אק

איגוד עובדים בקולנועובטלוויזיה בישראל ( אק"ט ) הוקם בשנת 1989 ונרשם כדין כעמותה בשנת 1994. באיגוד מיוצגות כל המחלקות הטכניות והאמנותיות: צלמים, עוזרי צלם, מעצבים אמנותיים ומחלקתם ( סט-דרסרים,פרופרטי-מסטרים, קניינים, קונסטרקשן ועוזרים), תאורנים, גריפים, אנשי קול,מנהלילוקיישנים, עוזרי במאי ומנהלות תסריט, מלבישות ומאפרות . כיום מונה האיגוד כ-700 חברים, מספר ההולך וגדל.

איגוד פועל לשפר ולקדם את מעמדם המקצועי של חבריו, לשמור על האינטרסים הכלכליים והמקצועיים שלהם, להגן על זכויותיהם ולייצגם בפני גורמי הפקה, שידור, רגולציה והמחוקקים. האיגוד פועל לחיזוק הסולידריות בתוכו ואת תחושת השייכות של החברים. האיגוד פועל במספר רב של מישורים, על מנת להקיף את מכלול היעדים והמטרות העומדים בפניו.


;