accessibility

תל אביב מזג אויר

הוויכוח והצ'ק הפתוח

הוויכוח והצ'ק הפתוח

הסתדרות רופאי השיניים בקריאה להסיר את הקמפיין של בנק ישראל שעוסק בנוהל שימוש במזומן ובשיקים.

קמפיין חדש של בנק ישראל אשר הושק לאחרונה באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית עוסק בנוהל שימוש במזומן ובשיקים. בקמפיין מוצגים "מרפאת שן ועין" ורופא שיניים המבקש ממטופלת במרפאתו, העברת תשלום בדרך שהינה לכאורה אינה על פי דין. הסתדרות רופאי השיניים יצאה בקריאה להסיר את הקמפיין משידור מאחר והוא פוגע בכבוד המקצוע של רופאי השיניים. להאזנה לראיון שקיימנו בתכנית "עצמאי בשטח" עם ד"ר ליאור קצף, יו"ר הסתדרות רופאי השיניים בישראל הקליקו כאן. לצפייה בקמפיין של בנק ישראל לחצו כאן.

;