accessibility

תל אביב מזג אויר

ארנונה - נחנקנו!!!

ארנונה - נחנקנו!!!

לאור בקשת הרשויות המקומיות להעלאת הארנונה #אתגרהארנונה יצא לדרך!

101 רשויות מקומיות הגישו למשרד הפנים בקשה להעלאת ארנונה חריגה. ואנחנו שואלים- למה?! לא מספיקה לכן ארנונה גבוהה גם ככה, שהיא כמו משכנתא שנייה לעסקים?!!! ארנונה - נחנקנו!!! בואו נוכיח למדינת ישראל שאין פרופורציה בתשלומי הארנונה. בעלי ובעלות עסקים, שלחו לנו את חשבונות הארנונה שלכם היום ושנים קודם, ונראה את העלייה החדה שחלה בתשלומים. #אתגרהארנונה יוצא לדרך. יחד נמנע קריסה המונית של אלפי עסקים בשנה הבאה.

;