accessibility

תל אביב מזג אויר

קרן הלוואות לעצמאים

קרן הלוואות לעצמאים

לקוחות בנק הפועלים יוכלו לקבל את ההלוואה ישירות לחשבון הבנק לאחר תהליך מהיר באתר או באפליקציה ומבלי להגיע לסניף!

תנאי ההלוואה:

  • עד 10,000 ש"ח לכל עצמאי/ת
  • לתקופה של עד 60 חודשים
  • בריבית משתנה לפי פריים + 1.5% בדומה לריבית של הקרן בערבות המדינה
  • אפשרות לדחיית תשלומים עד 6 חודשים

מי יכול לקבל את ההלוואה?

עצמאים ועוסקים מורשים, ללא תאגידים (בעלי ח.פ)

חשוב לדעת!

  • ניתן לקבל הלוואה אחת בלבד לחשבון
  • אם הנכם עצמאים וההלוואה לא מופיעה באתר או באפליקציה ניתן לפנות לפועלים בטלפון 2407* או לסניף
  • ההלוואה לא צמודה. הריבית נכונה ליום 05.04.2020 הינה 3.25%, מתואמת 3.298%. דחיית התשלומים תחול על תשלומי הקרן והריבית.
  • האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. קבלת ההלוואה מותנית באישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לפרטים נוספים הקליקו כאן

;