accessibility

תל אביב מזג אויר

התאחדות קבלני מיזוג אויר וחימום בישראל

התאחדות קבלני מיזוג אויר וחימום בישראל

תפקיד ההתאחדות לקדם את זכויותיהם של חברי העמותה ולמקצע את העוסקים בתחום מיזוג אויר והחימום ע"י השפעה על חקיקה בכנסת , חקיקת משנה ,תקנות וצווים של הממשלה , חוקי עזר וכיוצ"ב ,לדאוג לרווחת חברי העמותה ולפעול בין היתר לצרף ולהכשיר עובדים חדשים לענף ,

התאחדות קבלני מיזוג אויר וחימום בישראל הוקמה על מנת למסד את הענף, במטרה לשמש כארגון יציג של קבלני מיזוג אויר ,חימום וקירור בישראל להעלאת המודעות המקצועית של ענף המיזוג בקרב קבלני מיזוג אויר והציבור הרחב וטיפוח רמה מקצועית ,עסקית ,ומוסרית של כל החברים בעמותה וזאת באמצעות פורמים מקצועיים, פרסומים ,השתלמויות ,הוצאת ספרות מקצועית .ימי עיון וכנסים.טלפון:
072-2114563
פקס:


072-2449876
דואר אלקטרוני:
hvac.israel@gmail.com

כתובת:

משרדים ראשים מרכז :פתח תקווה רח פינסקר 70

משרד צפוני : אזה"ת דרומי המסגר 5 מגדל העמק ת.ד 459 מיקוד 231030

אתר:
כניסה לאתר;