accessibility

תל אביב מזג אויר

לשכת מתווכי הנדל"ן הארצית

לשכת מתווכי הנדל

ארגון מתווכי מקרקעין בישראל הוקם במטרה להוות בסיס לייצוג מלא של כל מתווכי ישראל מכל אזור ומכל חברה. הארגון יפעל בשקיפות מלאה באמצעות הנהלתו הארצית המורכבת ממייסדי הארגון הח”מ וכן 7 ראשי מחוזותן

;