accessibility

תל אביב מזג אויר

ברק אצילי - סגן נשיא להב

ברק אצילי - סגן נשיא להב

סגן נשיא מטעם לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל.

ü יו"ר לשכת המתכננים הפיננסים בישראל.

ü חבר בוועד המנהל בלהב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל.

ü חבר במועצה הבינלאומית של ה – FPSB.

ü בעל תואר בוגר בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

ü בעל תואר מוסמך במנהל עסקים MBA התמחות בשיווק מאוניברסיטת תל אביב.

ü בעל הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי - CFP

ü בעל רישיון פנסיוני מהאוצר

ü בעל רישיון השקעות מרשות ניירות הערך (מותלה).

ü בוגר קורס דירקטורים באונ' תל אביב

ü בעל הכשרות ניהוליות ומקצועיות רבות: תכנון פרישה, Wealth Management , השקעות בארץ ובכל העולם.


ניסיון מקצועי

ü מנכ"ל מעריב מקומונים ומוספים – ניהול 10 סניפים ומרכזי רווח ו 300 עובדים

ü מנהל מכירות "כללית מושלם" ניהול מערך שיווק למעל 2 מיליון מבוטחים ו 8 סניפים.

ü מנהל עסקי של "קלי ניהול הסדרים" ועוד גופים גדולים במשק

ü עצמאי מזה 8 שנים

;